Ventilace

  Řešení aplikací větrání ve stájích. Umožňují spínat i další zařízení jako jsou topení nebo chlazení, alarmy. Některá řešení podporují i GSM ovládání a monitoring pomocí SMS zpráv.

  ANS – sestava řídících jednotek pro odchovny slepic

  Aplikace ANS je určena pro řízení odchoven slepic. Může se skládat až ze 3ks přístrojů REG10 a zobrazovacího terminálu TTG. Program obsluhuje kompletní ventilaci, topení, chlazení, zvlhčování, vysoušení, krmení a 3 řady osvětlení. Terminál TTG slouží k zobrazení stavu technologie a k nastavování paramtrů chovu.

  BCJ – řídící jednotka vzduchotechniky BLOCK a.s.

  Aplikace BCJ je určena pro BLOCK a.s. a její vzduchotechnické výrobky. Program je určen pro ovládání ventilátoru, osvětlení a signalizaci stavu filtru.

  BDG – řídící jednotka vzduchotechniky

  Aplikace BDG je určena pro řízení vzduchotechniky průmyslové digestoře. Je určena pro zařízení vyráběné BLOCK a.s..

  BF04 – program pro řízení stájového klimatu

  Aplikace BF04 ovládá větrací klapky stájí, měniče otáček ventilátorů a dále jsou k dispozici konfigurovatelné vstupy a výstupy. Tato aplikace je dodávána i ve verzi s reálnými hodinami.

  MF05 – ovládání ventilace ve stájích

  Umožňuje ovládání odvětrávacích klapek, spojité řízení otáček ventilátorů, regulaci teploty, signalizaci teplotních alarmů a vyhodnocení poruch. Pro tuto aplikaci je možné i dálkové ovládání a signalizace pomocí SMS zpráv na telefon. Při použití jednoho GSM modemu je možné připojit až 16 řídících jednotek REG10 a tím monitorovat až 16 stájí.

  TM24 – ovládání ventilace ve stájích

  Dvoustavově ovládá ventilátory podle měřené a požadované hodnoty. Dále vyhodnocuje spodní a horní mez teploty a při sepnutí externího povelu spíná ventilátory cyklicky.

  TM44 – ovládání ventilace ve stájích

  Aplikace TM44 je čtyřnásobný termostat určený k ON/OFF regulaci odtahových ventilátorů s možností časového provětrávání při nízkých teplotách.

  TTUV – regulace TUV a vzduchotechniky

  Aplikace TTUV je určena pro ohřev TUV s funkcí Legionela a pro regulaci vzduchotechniky. Regulace TUV probíhá v až 3 časových úsecích. Funkce Legionela probíhá 1x týdně. Vzduchotechnika je spínána při překročení přednastavené teploty. 

  TVS – regulace vzduchotechniky skladu

  Aplikace TVS je určena k ovládání větracích klapek a provětrávacího ventilátoru skladového prostoru. Na základě požadované teploty ve skladu a venkovní teplotě otvírá nebo zavírá větrací klapky a spouští ventilátor.

  VTP – řídící jednotka vzduchotechniky základnové stanice

  Aplikace VTP je určena při řízení vzduchotechniky základnové stanice. Program vychází z oblíbeného čtyřnásobného termostatu typu TH44, který umožňuje měřit, zobrazovat a regulovat až 4 nezávislé okruhy. Každý okruh má svojí měřenou hodnotu, požadovanou hodnotu a diferenci.