Vizualizace

  MemoryMaker Basic

  MemoryMaker Basic je základní program pracující pod operačními systémy typu Windows 95, 98, NT, XP, 2000, 7, 8, 10. Slouží k vyčítání a konfiguraci parametrů řídících jednotek REG10. Pomocí tohoto programu můžete vyčíst jakýkoliv parametr, můžete jej uložit do PC, změnit a vložit do zpět do řídící jednotky. Tato verze umožňuje on-line vyčítání a archivaci měřených hodnot a stavu výstupů.

  Pro vyčítání datového záznamníku a zobrazení tabulek a grafů použijte verzi MemoryMaker Expert.

  MemoryMaker Basic je zdarma.

  MemoryMaker Expert

  MemoryMaker Expert je verze programu MemoryMaker, která má kromě vlastností verze Basic navíc možnost vyčítání dat z datového záznamníku, jejich archivaci, zobrazení a tisk. Potom můžete jednoduchým způsobem zobrazovat a tisknout tabulky a grafy z naměřených a archivovaných hodnot dle zadaného rozsahu.

  Pracuje pod operačními  systémy typu Windows 95, 98, NT, XP, 2000, 7, 8, 10.

  MemoryMaker Visual

  MemoryMaker Visual je verze programu MemoryMaker, která má kromě vlastností verzí Basic a Expert navíc možnost vizualizace v technologickém procesu. Na monitoru se dá zobrazit schema nebo jiný obrázek technologie a do tohoto obrázku lze vsadit měřené hodnoty a stavy. Pod obrázkem technologie jsou vybrané parametry k nastavení požadovaných hodnot. Program pracuje i  s větším počtem řídících jednotek REG10 a data z jednotlivých přístrojů včetně konfiguračních souborů se ukládají do jedinečných složek z důvodu přehlednosti.

  Pracuje pod operačními  systémy typu Windows 95, 98, NT, XP, 2000, 7, 8, 10.