Tepelná čerpadla

  Pro řešení aplikací řízení tepelných čerpadel máme v naší nabídce několik druhů programů. Konkrétní aplikace jsou většinou svázány s určitým typem technologie tepelného čerpadla a mají některé specifické doplňky, jako jsou modul rozšíření vstupů nebo modul vyhodnocení a povelů. Některá řešení jsou jednoduchá a řídí se pouze povel pro spínání tepelného čerpadla.

  ATC – řídící jednotka tepelného čerpadla

  ETC – řízení technologie tepelného čerpadla

  Aplikace ETC je určena pro řízení tepelných čerpadel dodávaných firmou ELTEX ELECTRONIC.  Na jejich www.eltex-km.cz naleznete bližší informace o tepelných čerpadlech i o dodacích podmínkách a cenách.

  MTC – řízení technologie tepelného čerpadla MYTOS

  Aplikace MTC je určena pro řízení tepelných čerpadel MYTOS. Pracuje ve spojení s rozšiřující deskou MTCI, která značně zjednodušuje vyhodnocování stavů technologie tepelného čerpadla. Umožňuje ekvitermní řízení výstupního teplonosného média.

  VTC – řízení kaskády tepelných čerpadel a topných elementů

  Aplikace VTC je určena pro řízení až 3 tepelných čerpadel a 2 topných elementů v závislosti na povelu HDO a TUV. Aplikace je vybavena ekvitermní regulací požadované hodnoty a čítači motohodin. Tyto čítače způsobují rovnoměrné opotřebení tepelných čerpadel.

  VVTC – řídící jednotka tepelného čerpadla vzduch/vzduch

  Aplikace VVTC je určena pro ovládání technologie tepelného čerpadla vzduch/vzduch. Na základě měřených hodnot teplot a stavu poruch ovládá ventilátor výparníku, interní ventilátor, 4 cestný ventil, elektroohřev a kompresor.

  ZRT – řídící jednotka výkonu tepelného čerpadla

  Aplikace ZRT na základě požadované a měření teploty reguluje napěťovým výstupem 0..10V případně proudovým výstupem 0..20mA výkon tepelného čerpadla v rozsahu 0..100% výkonu. Je určena pro invertorová tepelná čerpadla.

  ZTC – řídící jednotka tepelného čerpadla

  Aplikace ZTC je určena pro ovládání tepelných čerpadel vzduch/voda nebo voda/voda.