O REG10

  REG10  je vybavena 4 analogovými vstupy a 4-5 reléovými výstupy. Zobrazování měřených a vypočtených hodnot, hodnot parametrů a stavů výstupů je prováděno pomocí čtyřmístného červeně svítícího zobrazovače LED s výškou číslic 14,2mm. Ovládání a programování přístroje se provádí pomocí třítlačítkové klávesnice, umístěné na čelním panelu pod zobrazovačem. 

  Vstupní veličiny je možné měřit teplotními sondami PTC, Pt100, Pt1000, Ni1000, Ni5000, termočlánky J a K, případně dalšími typy nebo můžete připojit jakýkoliv zdroj proudu 0/4..20mADC nebo napěté 0..1/5/10VDC. Každý vstup může být konfigurován na jinou veličinu. V případě použití sond Pt100 nebo termočlánků, je možné zpracovávat jen 2 vstupy. Maximální rozsah měření je od –999 do +1999 jednotek. Konkrétní rozsah vyplývá z rozsahu použité sondy. 

  Dále je REG10 vybavena 2 dvoustavovými vstupy pro čítání impulsů do 100Hz.

  Výstupy mohou být buď reléové nebo bezkontaktní typu OC 50mA/12VDC (24VDC). Volitelně je možná 1 analogový výstup 0..10VDC nebo ..20mADC.

  REG10 je možné vybavit hodinami reálného času a datovým záznamníkem pro archivaci hodnot, stavu výstupů a poruch. Záznamník může zaznamenávat periodicky nebo změnu stavu. Jeho velikost je 4096 záznamů, kdy každý záznam obsahuje datum, čas a 4 analogové hodnoty – mohou být i vypočtené, informaci o stavu výstupů, resetu řídící jednotky a poruchových stavech. Při četnosti záznamů 15minut vystačí na cca 40dnů. Pro další zpracování archivovaných dat je možné data vyčíst sériovou linkou RS485. Pomocí této linky je možné připojit více programovatelných jednotek REG10 k jednomu nadřazenému systému, a to buď přímo, nebo pomocí modemu, rádiové linky nebo Internetu. Regulace technologických procesů je tedy možná i dle přednastavených časových údajů v závislosti na reálném času. 

  Pro nastavování parametrů, vyčítání datového záznamníku nebo vyčítání aktuálních hodnot je možné použít buď program MemoryMaker nebo jakýkoliv jiný vlastní program. Komunikační protokol je veřejný a popis zašleme na vyžádání. Zajistíme i konzultaci při vývoji vlastního programu.

  Ovládání přístroje je přizpůsobeno i hrubšímu zacházení. Jsou použita robustní mikrospínačová tlačítka s velkým hmatníkem. Tím je docíleno snadné stisknutí prstem a není potřeba žádný nástroj jako šroubovák, kuličkové pero nebo jakýkoliv jiný nástroj na manipulaci v čemkoliv.

  Čelní panel je opatřen štítkem ze speciální fólie, která je vysoce odolná na rozdíl od fólií běžně používaných pro podobné účely. Motiv na této fólii je možné změnit dle přání zákazníka nebo druhu provozu. Jsou možná jakákoliv grafická znázornění.

  Napájení regulátorů je 12V AC/DC +/- 15%. Lze objednat i verzi pro napájení 24V AC/DC +/-15%. Příkon přístroje v maximální konfiguraci je do 2VA.

  REG10 a nastavování parametrů. Parametry programu je možné libovolně rozdělit do skupiny, která není chráněna heslem, dále  do skupiny, která je chráněna heslem a do skupiny, ve které nejsou parametry zobrazovány. Parametry chráněné heslem se zobrazují a dají se měnit jejich hodnoty pouze po zadání správného hesla. Parametry nezobrazované se dají měnit pomocí nadřazeného systému. Přeřazování parametrů z jedné skupiny do druhé, jakož i změna hesla a zapnutí nebo vypnutí příslušného parametru je možné buď pomocí jiného parametru nebo pomocí nadřazeného systému.

  Heslo, pod kterým jsou přístupné parametry druhé úrovně, zabraňuje především neoprávněným a neodborným uživatelům v manipulaci s hodnotami parametrů, neboť se často stává, že neodborná obsluha začne měnit hodnoty parametrů za účelem zlepšení funkce negativním směrem.

  Programové vybavení je možné buď standardní z již dodávaných programů nebo lze přístroj naprogramovat dle aplikace přímo na míru.

  Příklady aplikací: čtyřnásobný termostat, diferenciální regulace, tepelná čerpadla, sluneční kolektory, řízení technologie větrání stájí,…….

  Programovatelná řídící jednotka REG10 je testována akreditovanou osobou AO206 a splňuje podmínky dané zákonem 22/97Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále byla řídící jednotka REG10 atestována ve zkušebně TÜV-SÜD pro instalaci a provoz v motorových vozidlech.