Solární ohřev

  BHB4 – regulace ohřevu bazénu

  Aplikace BHB4 může pracovat v několika režimech a je především určena k ohřevu bazénů. Jednak může využívat teplo ze solárních panelů k ohřevu bazénové vody nebo akumulačního zásobníku. Dále při nedostatku sluneční energie může dotopit například elektrickým topidlem. Při použití v bezvýměníkových systémech může spínat časově filtrační čerpadlo i mimo ohřev vody.

  HSR – natápění akunádrže solárkem, krbem a elektro +bazén

  Aplikace HSR je určena pro ohřev akumulační nádrže pomocí solárních panelů, krbovou vložkou nebo elektrickými topnými tělesy. Energie z akunádrže je distribuována pro ohřev TUV a v zimním období pro topení a v letním období pro ohřev bazénu. Přístroj je vybaven vstupem pro letní / zimní provoz a vstupem pro povolení elektroohřevu.

  HSZ – regulace akunádrže, topných panelů, krbové vložky, elektroohřevu

  Aplikace HSZ slouží k ovládání natápění akunádrže pomocí solárních panelů, krbové vložky a nebo elektroohřevu. Energie z akunádrže je využívána k ohřevu TUV a topného okruhu.

  SOL56 – ohřev vody solárními panely

  SOL56 je aplikace která umožňuje měřit teplotu v slunečních kolektorech s teplonosným médiem a dále teplotu v až třech spotřebičích. Spotřebičem může být zásobník teplé užitkové vody, výměník ústředního topení, bazénový výměník a další výměníky. Každý spotřebič má nastavitelnou požadovanou teplotu, hysterezi spotřebiče a diferenci proti kolektorové teplotě. Dále má každý spotřebič nastavitelnou prioritu ohřevu. Pomocí logických bezpotenciálových vstupů je možné sledovat pokles tlaku v systému a povel od HDO pro případný elektroohřev. V případě použití ohřevu bazénu je možné spínat časově i filtrační čerpadlo.