Univerzální ON/OFF

  Univerzální ON/OFF aplikace jsou vhodné pro měření veličin jako jsou teploty, tlaky, vlhkosti a další. Tyto aplikace mohou být jednodušší, kdy se ovládají příslušné výstupy jen podle požadované hodnoty a její diference nebo mohou být složitější, kdy je možné zákaznicky zvolit režim chladí/topí, regulace podle minimální nebo maximální hodnoty, rozdílu hodnot, průměru hodnot. 

  SMP – řídící jednotka ochrany motoru

  Tato aplikace je určena pro teplotní sondy typu Pt100 zabudované ve vinutí elektromotoru. Při správné teplotě je sepnut 1 výstup, při překročení přednastavené meze sepne alarm. Lze aplikovat i pro jiné typy teplotních sond a i pro více měřených hodnot.

  TH5 – univerzální regulátor

  TH5 je univerzální aplikací, kterou lze bohatě konfigurovat uživatelsky. Obecně může měřit až 4 analogové veličiny jejichž typ musí být zvolen objednávkou. Základní provedení pracuje s teplotními vstupy PTC, Pt1000 a Ni1000. Lze objednat standardní napěťové a proudové vstupy. TH5 umí pracovat i s teplotami měřenými Pt100 nebo termočlánky J nebo K. V těchto případech lze vyhodnocovat pouze 2 teplotní vstupy z důvodu kompenzace.

  TH44 – univerzální termostat

  Univerzální termostat se 4 vstupy a 4 výstupy. Lze uživatelsky volit režim chladí/topí a počet měřených hodnot a ovládaných výstupů. Dále lze zvolit 1 ze 3 režimů: 1. režim 1:1 (4:4), 2.režim 1:2 + 1:2, 3.režim 1:4 (1:2, 1:3) – počet vstupů : počet výstupů.