Instalace a použití

  – Mezi nejčastější chyby v regulační technice patří uživatel nebo-li špatná obsluha. Z praktických zkušeností se jedná především o špatné umístění přístrojů do nevhodného prostředí. Do regulátorů zatékají různé kapaliny. Nejméně agresivní je voda. Bohužel nejsou výjimkou slané páry, které jsou asi nejagresivnější nebo rozředěné mléko či mléčné výrobky. Slané páry se vyskytují hlavně v oborech zpracování masa a masných výrobků. Bohužel obsluhujícímu personálu je ve většině případech jedno v jakém prostředí přístroj pracuje. Obsluha očekává od přístroje jeho dobrou funkci za jakýchkoliv podmínek. Ať je v návodu k použití přístroje napsáno v jakém prostředí smí přístroj pracovat, je to v častých případech porušováno vědomě i nevědomě, protože návod je až to poslední, co uživatel čte.

  Přístroje umísťujte na dobře přístupných místech a zařízeních.  Dbejte na to, aby do přístrojů nemohly vniknout tekutiny, páry, chemikálie, mechanické nečistoty, prach a další negativní prvky ovlivňující činnost řídících jednotek.  Přizpůsobte okolní podmínky provozu přístroje.  Čtěte návody k řídícím jednotkám.

  – Dalším závažným problémem je nedostatečná znalost regulačního procesu a funkce regulátoru. Uživatel bez dostatečných informací začne nastavovat jednotlivé parametry a stane se, že přístroj začne regulovat dle špatně nastavených parametrů. Regulační proces je vždy obrazem aktuálních nastavených žádaných hodnot a měřených hodnot. Výsledkem je takzvaně nefunkční – vadný – regulátor. Tento je pak vymontován a nahrazen novým. Takzvaně vadný je většinou reklamován u dodavatele. Celá procedura nastavení správných hodnot parametrů může trvat několik minut. Výsledkem je zcela funkční, ale opotřebený přístroj. Zde tedy pozor. Vyplatí se při instalaci přečíst si návod a řádně zaškolit obsluhu. Tímto se podstatně snižují náklady na mimozáruční servis.

  Seznamte se dokonale s problematikou řízeného procesu.  I zdánlivě jednoduchá regulace nebo řízení může mít svá úskalí.  Neměňte bezhlavě hodnoty parametrů, zkuste se zamyslet nad možnými důsledky změny hodnot parametrů.  Než vymontujete takzvaně nefunkční přístroj ze zařízení nebo technologie, ujistěte se, zda není také vada ve zbytku technologie nebo v návazných technologiích a částech.

  – Špatná instalace přístroje nemusí spočívat jen v následných chybách obsluhy, ale i v dodržení všech elektrotechnických zásad a právních předpisů. Zde chci upozornit na neustále se zvyšující elektrotechnický smog produkovaný všemi elektrickými zařízeními. Proto by měly být slaboproudé a silnoproudé části od sebe odděleny. Vodiče od sond by se neměli křížit s napájením a s výstupy. Vzájemná indukce může zapříčinit špatnou funkci nebo i zničení přístroje. Dnes by mělo být již samozřejmostí použití přepěťových ochran ve všech aplikacích elektronických přístrojů. Pulsní přepětí šířící se napájecí sítí, sdělovacím vedením, kovovými konstrukcemi, a další instalací může elektronický regulátor zničit ihned, ale ve většině případech postupně. Elektronická zařízení korodují. Polovodičové struktury jsou velmi náchylné na pulsy vyskytující se ve svém okolí. Papír ani norma zařízení neochrání a je jen na uživateli a jeho preventivnímu uvažování, jak své zařízení zabezpečí, aby mu co nejdéle sloužilo.

  Jděte s dobou a chraňte dostatečně Vaše zařízení před vnějšími vlivy způsobenými jinými zařízeními.  Někdy stačí i málo nákladný zásah a výsledek je překvapující.