Převodníky

    Vyrábíme převodníky pro chemické sondy, pomocí kterých lze měřit hodnoty veličin jako je pH, chlor, redox. Dále potom jednofázové převodníky pro měření průchozího proudu.

    PH2/2 dvojitý převodník pH chlor redox

    PH2/2 je dvojitý převodník pro měření pH a chloru nebo redoxu. Vstupní veličinou je signál z elektrochemických sondy např. typu THETA90. Výstupem jsou 2 nezávislé proudové smyčky s rozsahem 0..20mADC. Napájení převodníku je 24VDC +/-10%. Volba vstupu chlor / redox je možná uživatelsky. Převodník je určen především pro měření kvality vody v bazénech a veřejných vířivkách. Na přání je možné upravit v rámci možností jak vstupní rozsahy, tak i výstupní rozsahy.

    PH2/1 pH

    PH2/1 pH je převodník pro měření pH. Vstupní veličinou je signál z elektrochemických sondy např. typu THETA90. Výstupem je proudová smyčky s rozsahem 0..20mADC. Napájení převodníku je 24VDC +/-10%. Převodník je určen především pro měření kvality vody v bazénech a veřejných vířivkách. Na přání je možné upravit v rámci možností jak vstupní rozsah, tak i výstupní rozsah.