Zakázkové řešení

Zakázkové řešení zahrnuje vývoj a výrobu po dohodě se zákazníkem. Na základě popisu aplikace zákazníka vypracujeme návrh řešení a to buď pomocí standardních přístrojů REG10 v provedení na DIN lištu nebo do panelu a nebo navrhneme řešení pomocí zákaznického modulu. Řešení pomocí standardních přístrojů je výhodné v tom, že se při nedostatku počtu vstupů nebo výstupů dají přístroje propojit pomocí komunikační linky RS485 a dále se potřebné parametry a hodnoty přeposílají mezi přístroji tak, aby se maximálně vyhovělo požadavku aplikace. Velmi významnou výhodou je i to, že přístroje REG10 jsou atestovány na elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu. Tím odpadá podstatná finanční část nákladů na řešení aplikace

Varianta řešení zákaznickým modulem může být výhodnější obzvláště při nutnosti vestavět řídící modul do zařízení nebo přístroje. Výhodou zákaznického modulu je přizpůsobení počtu a typů vstupů a výstupů dané aplikaci. Taktéž je možné zvolit vhodnější typ uživatelského rozhraní – zobrazovač a tlačítka. Je možné využít grafických LCD displejů a to jak znakových tak plně grafických i barevných. Jako ovládací prvky je možné použít buď dotykový panel na LCD displeji nebo mechanická tlačítka, inkrementální snímač – točítko s tlačítkem, moderní dotyková tlačítka. Tato varianta řešení je vhodná od sérií o velikosti od cca 50-100ks. Podstatnou část nákladů na zavedení výroby je za ověření elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility. To může být provedeno v rámci celého finálního výrobku.