Bazény

  Bazénové aplikace obsahují popisy řešení ohřevu bazénů, měření veličin jako jsou pH, chlór a redox a následné dávkování chemikálií.

  ALG – řídící jednotka bazénové technologie

  Aplikace ALG slouží především k měření pH bazénové vody  a k jejímu ohřívání nebo chlazení.

  ANB – řízení ohřevu bazénu

  Aplikace ANB slouží k řízení teploty bazénu pomocí ventilu a zpožděného sepnutí čerpadla.

  BHB4 – regulace ohřevu bazénu

  Aplikace BHB4 může pracovat v několika režimech a je především určena k ohřevu bazénů. Jednak může využívat teplo ze solárních panelů k ohřevu bazénové vody nebo akumulačního zásobníku. Dále při nedostatku sluneční energie může dotopit například elektrickým topidlem. Při použití v bezvýměníkových systémech může spínat časově filtrační čerpadlo i mimo ohřev vody.

  CKO – vyhodnocení výšky hladiny se zasíláním SMS

  Aplikace slouží k vyhodnocení výšky hladiny až v pěti nastavitelných úrovních. Pomocí ultrazvukového snímače výšky hladiny je zjištěna aktuální výška a porovnána s přednastavenými hodnotami. Následně program rozhodne dle přednastavení reakce, zda odešle SMS zprávu a komu dle skupiny.

  DPH – řídící jednotka bazénové technologie

  Aplikace DPH slouží k měření a zobrazování hodnot pH, chloru, redoxu a teploty v bazénech nebo vířivkách. Umožňuje i sledování tlaku v systému a tím vyhodnotit, zda je vhodné například vyprat filtrační jednotku. Aplikace spolupracuje se všemi převodníky chemických veličin s proudovým výstupem. Z našich výrobků jsou to typ PH2/2 a PH2/1.

  DT4 – diferenciální termostat pro topení

  DT4 je aplikace čtyřnásobného diferenciálního termostatu pro ohřev okolí z akumulační nádrže. Podle dosažení diference spíná jednotlivé stupně.

  HSR – natápění akunádrže solárkem, krbem a elektro +bazén

  Aplikace HSR je určena pro ohřev akumulační nádrže pomocí solárních panelů, krbovou vložkou nebo elektrickými topnými tělesy. Energie z akunádrže je distribuována pro ohřev TUV a v zimním období pro topení a v letním období pro ohřev bazénu. Přístroj je vybaven vstupem pro letní / zimní provoz a vstupem pro povolení elektroohřevu.

  SOL56 – ohřev vody solárními panely

  SOL56 je aplikace která umožňuje měřit teplotu v slunečních kolektorech s teplonosným médiem a dále teplotu v až třech spotřebičích. Spotřebičem může být zásobník teplé užitkové vody, výměník ústředního topení, bazénový výměník a další výměníky. Každý spotřebič má nastavitelnou požadovanou teplotu, hysterezi spotřebiče a diferenci proti kolektorové teplotě. Dále má každý spotřebič nastavitelnou prioritu ohřevu. Pomocí logických bezpotenciálových vstupů je možné sledovat pokles tlaku v systému a povel od HDO pro případný elektroohřev. V případě použití ohřevu bazénu je možné spínat časově i filtrační čerpadlo.

  TPH5 – měření pH, chlór, redox, ovládání dávkování

  TPH5 je aplikace pro měření v bazénech a vířivkách. Aplikace může měřit s pomocí převodníků PH2/2 nebo PH2/1 kvalitu vody. Použitím elektrochemických sond pro měření veličin pH, chlóru a redoxu a následném ovládání dávkovacích čerpadel významně ovlivníte kvalitu vody v bazénu nebo vířivce a tím následně ovlivníte jak návštěvnost zařízení, tak i třeba opotřebenost kovových částí korozí .