Ostatní příslušenství

    Mezi ostatní příslušenství jsme zařadili jednak různé pomocné vstupně výstupní desky usnadňující montáž, zapojení a vyhodnocení konkrétní aplikace měření a regulace, a také například zakázkové čelní panely na přístroje REG10 a příslušenství.

    TCX4

    je rozšíření vyhodnocení až 4 dvoustavových bezpotenciálových kontaktů. Může sloužit například k zavedení vyhodnocení až 4 poruch nebo jiných stavů řízené technologie pomocí přístrojů REG10. TCX4 se připojuje místo 1 analogového vstupu. K REG10 je možné připojit až 4 tato rozšíření a následně je možné vyhodnocovat až 16 stavů. Reakční doba vyhodnocení je cca 2s.

    MTCE

    je pomocná deska ovládání elektrokotle. Deska je osazena výkonovými relé SCHRACK. Ovládání je rozděleno do 3 skupin ve všech 3 fázích. Deska může pracovat jednak v režimu externího ovládání například pomocí REG10 a aplikace KE4 nebo lze jednotlivé skupiny ovládat ručně pomocí přepínačů na desce.