REGM8

  REGM8 je řídící jednotka vybavená 8 analogovými vstupy, které jsou konfigurovatelné ve výrobě. Maximální počet dvoustavových výstupů této řídící jednotky je 8. Dále jsou k dispozici 2 analogové výstupy. Konfigurace výstupů je opět možná ve výrobě. Pro zobrazování parametrů, měřených a vypočtených hodnot, stavů regulace a výstupů, je řídící jednotka vybavena grafickým displejem s úhlopříčkou 45mm a rozlišením 128×160 bodů. Ovládání a nastavování parametrů a konfigurace se provádí pomocí otočného ovladače se středovým tlačítkem.

  Vstupní veličiny je možné měřit teplotními sondami PTC, Pt1000, Ni1000, termočlánky J a K nebo můžete připojit jakýkoliv snímač vybavený proudovým výstupem 0/4..20mADC nebo napěťovým výstupem 0..1/5/10VDC. Každý vstup může být konfigurován na jinou veličinu. Maximální rozsah měření je od -999 do +1999 jednotek. Konkrétní rozsah vyplývá z rozsahu vyhodnocované sondy.

  Řídící jednotka REGM8 umožňuje využít analogové vstupy i v režimu dvoustavových vstupů s možností vyhodnocování impulsů o frekvenci do 100Hz. Lze tedy vyhodnocovat například průtoky z impulsních vodoměrů nebo stavy zařízení a technologického vybavení.

  REGM8 obsahuje 2 analogové výstupy, které je možné ve výrobě nakonfigurovat jako napěťové nebo proudové. Napěťové výstupy mají výstupní rozsah 0..10VDC. Proudové výstupy mají výstupní rozsah 0..20mADC.

  Dále je řídící jednotka REGM8 vybavena 8 dvoustavovými výstupy. Tyto mohou být bezkontaktní typu OC 50mA/12VDC (24VDC) nebo reléové. Výstupy je možné konfigurovat ve výrobě. Základní provedení s reléovými výstupy obsahuje 1 skupinu se 4 výstupy a další 2 skupiny po dvou výstupech. Toto provedení obsahuje relé se spínacími kontakty. Výstupy lze zvolit dle aplikace a na úkor jejich množství i v provedení s přepínacími kontakty. Specialitou REGM8 je možnost připojení servopohonů s pulsně šířkovou modulací (typicky modelářské servo).

  REGM8 je vybavena hodinami reálného času a datovým záznamníkem pro archivaci hodnot, stavu výstupů a poruch. Záznamník může zaznamenávat periodicky nebo změnu stavu. Jeho velikost je 16Mbitů. Každý záznam obsahuje datum, čas, status a měřené, vypočtené nebo přednastavené hodnoty a stavy výstupů. Konkrétní veličiny jsou závislé dle aplikace. Nejstarší hodnoty jsou přepisovány nejnovějšími. Při četnosti záznamů 15minut vystačí na cca 40dnů. Pro další zpracování archivovaných dat je možné data vyčíst sériovou linkou RS485 nebo pomocí WiFi rozhraní.

  Pro komunikaci s jinými zařízeními je REGM8 vybavena WiFi rozhraním a dvěma komunikačními linkami RS485, z nichž jedna je galvanicky oddělená. WiFi rozhraní je možné konfigurovat tak, že se při dostupnosti internetové sítě připojí na zákaznický server, který zajišťuje komunikaci, možnost aktualizace parametrů, stahování dat ze záznamníku, připojení uživatelské aplikace a aktualizaci programu v řídící jednotce. Komunikační protokol je veřejný a popis zašleme na vyžádání. Zajistíme i konzultaci při vývoji vlastního programu.

  Ovládání přístroje je řešeno otočným ovladačem s centrálním tlačítkem. Není potřeba žádný nástroj jako šroubovák, kuličkové pero nebo jakýkoliv jiný nástroj na manipulaci v čemkoliv. Pomocí otáčení se přechází mezi jednotlivými zobrazeními, položkami menu a jednotlivými parametry.

  Čelní panel je opatřen štítkem ze speciální fólie, která je vysoce odolná na rozdíl od fólií běžně používaných pro podobné účely. Motiv na této fólii je možné změnit dle přání zákazníka nebo druhu provozu. Jsou možná jakákoliv grafická znázornění.

  Napájení řídících jednotek je 12-24V AC/DC +/- 15%. Při použití analogových výstupů je nutné použít napájecí napětí alespoň 15V AC/DC. Příkon přístroje v maximální konfiguraci je do 3VA.

  REGM8 a nastavování parametrů. Parametry programu je možné libovolně rozdělit do skupiny, která není chráněna heslem, dále  do skupiny, která je chráněna heslem a do skupiny, ve které nejsou parametry zobrazovány. Parametry chráněné heslem se zobrazují a dají se měnit jejich hodnoty pouze po zadání správného hesla. Parametry nezobrazované se dají měnit pomocí nadřazeného systému. 

  Heslo, pod kterým jsou přístupné parametry druhé úrovně, zabraňuje především neoprávněným a neodborným uživatelům v manipulaci s hodnotami parametrů, neboť se často stává, že neodborná obsluha začne měnit hodnoty parametrů za účelem zlepšení funkce negativním směrem.

  Programové vybavení je možné buď standardní z již dodávaných programů nebo lze přístroj naprogramovat dle aplikace přímo na míru.

  Příklady aplikací: řízení technologie větrání stájí, řízení technologie skleníků….

  Programovatelná řídící jednotka REGM8…