REGM8 – DSK

Aplikace řízení klimatu ve skleníku. Program DSK umožňuje ovládat větrání, clonění a topení ve dvou oddělených prostorech skleníku. Řídící jednotka vyhodnocuje venkovní teplotu, vlhkost, déšť a vítr a vnitřní teplotu, vlhkost a osvětlení. Na základě požadovaných hodnot a měřených veličin reguluje větrání a clonění v prostoru skleníku. Řídící jednotka REGM8 je vybavena datovým záznamníkem a umožňuje zaznamenávat stavy a hodnoty procesního řízení. Následně je možné tyto hodnoty zobrazit v systému Grafana nebo je využít k importu do jiných aplikací. Pokud je řídící jednotka připojena prostřednictvím WiFi rozhraní do internetové sítě, je možné pomocí mobilní aplikace pro systém Android sledovat měřené hodnoty a stavy. Aplikace umožňuje i sledovat a měnit přednastavené hodnoty pro regulaci.