REGM6 – zcela nový řídící systém do dnešní doby

REGM6 je řídící jednotka v provedení na DIN lištu se zástavbou 6 modulů DIN. Je vybavena 6 analogovými vstupy. Všechny mohou zpracovávat teplotní sondy typu PTC, Pt1000, Ni1000. 2 mohou zpracovávat termočlánky J nebo K. 4 mohou zpracovávat napětí 0..10V nebo proud 0..20mA. Výstupů je 6 reléových nebo bezkontaktních. Lze využít i PWM řízení servopohonů a to jak časové, tak i napěťové. Pro nastavování a komunikaci slouží buď sériová linka RS485 nebo WiFi rozhraní. 

Řídící jednotka v současné době prochází testovací fází a tvorbou uživatelského rozhraní. Předpokládaný termín uvedení na trh je podzim 2017.