Watter Life s.r.o.

PH2 – převodníky pro měření pH, chlóru a redoxu.

MV7 – převodníky pro měření vodivosti.