SIGMA pumpy HRANICE s.r.o.

SGX – regulace kaskády vodních čerpadel dle požadovaného tlaku v soustavě.

SGV – regulace kaskády vývěv v závislosti na výšce hladiny.