Rukona spol. s r.o.

TH44 – čtyřnásobný termostat pro topení a chlazení.