Pointec, s.r.o.

KE4 – regulace kaskády kotlů.

MSI2 – Řídící jednotka ekvitermního vytápění, tepelných čerpadel a topného elementu.