MSP Air s.r.o.

TH44 – čtyřnásobný termostat pro chlazení a topení.