Mondi Bags Štětí a.s.

LSP2 – PID regulátor pro regulaci teploty lisu.