MaR Kamil Čermák s.r.o.

TH44 – čtyřnásobný termostat pro chlazení a topení.

CRV – řídící jednotka vzduchotechniky s vodním výměníkem.