LOGITRON s.r.o.

TH44 – čtyřnásobný termostat pro chlazení a topení.

PAT4 – regulátor pasterizačního procesu.

MAS – řídící jednotka regulace teploty kuplovny.

MSI2 – řídící jednotka ekvitermního vytápění, tepelných čerpadel a topeného elementu.