KOREŇ ELEKTRO s.r.o.

KCER – regulace kaskády kompresorů v závislosti na požadovaném tlaku.

TM11 – termostat s časovými intervaly.

KERS – ekvitermní regulátor pro ovládání směšovacího ventilu, čerpadel TUV a ÚT, elektrokotle.