KOPŘIVA PRAHA s.r.o.

KE4 – regulace kaskády elektrokotlů a čerpadla s možností ekvitermní regulace.

KE10 – regulace kaskády elektrokotlů s až 10-ti topnými elementy.

KE15 – regulace kaskády elektrokotlů s až 15-ti topnými elementy.

KES – řídící jednotka krokové regulace teploty s PID.

KSR – řídící jednotka regulačního servopohonu.

LSP1 – PID regulátor teploty.