INTERHALL s.r.o.

TH44 – čtyřnásobný termostat pro topení nebo chlazení.