DCK Holoubkov Bohemia a.s.

TH44 – čtyřnásobný termostat pro chlazení a topení.