BWS PŘEROV s.r.o.

PH2+TPH5 – měření pH, chlóru a redoxu, ovládání dávkovacích čerpadel.