BRET

HD1 – Ovládání nabíjení akumulačních kamen v závislosti povelu HDO a maximálnímu povolenému příkonu.