Agroel s.r.o.

ART – regulace přetlaku.

AGTC – regulace blokové jednotky chlazení.

AGK – regulace blokové jednotky chlazení.

ADS – regulátor řízení servopohonů.