AGRICO s.r.o.

MF05 – regulace stájového klimatu.

RS03 – regulace stájového klimatu.

ANS – regulace odchoven s dotykovým terminálem.

TM44 – regulace teploty s cyklováním.