DCK – regulace teploty se signalizací v dosaženém pásmu

Slouží k měření 1 teploty sondou Pt100. Jedním výstupem je prováděna regulace topného elementu. Druhým výstupem je dávána signalizace, pokud měřená teplota dosáhne okna kolem přednastavené hodnoty. To znamená, že tato signalizace vytvoří kolem žádané hodnoty jakousi obálku, kdy je možné provádět technologický proces. Pokud by byla teplota příliš vysoká a nebo příliš nízká, není dovoleno řízený technologický proces provádět.