Chlazení

  chlaďařské aplikace

  ACK – stupňové řízení kompresorů

  ACK je aplikace pro řízení kompresorové kaskády stanice centrálního chlazení. Jednotlivé kompresory se připínají a odpínají podle měřeného a přednastaveného tlaku. Aby docházelo k rovnoměrnému opotřebení jednotlivých kompresorů, jsou tyto spínány dle naběhaných motohodin.

  AGK – řízení blokového chladícího agregátu

  AGK slouží pro řízení blokového chladícího agregátu včetně vyhodnocení nízkotlaké a vysokotlaké ochrany, poruchy souboru, povelu pro odtávání a chlazení. Program ovládá kompresor, ventilátory kondenzátoru, solenoidivý ventil odtávání, kapalinový ventil chladiva a solenoidový ventil kondenzátoru.

  AGT – řídící jednotka chlazení mrkve

  AGT je aplikace pro chlazení mrkve pomocí technologie AGROEL s.r.o.. V technologii se měří teplota vzduchu okolí, výstupní teplota a teplota výparníku. Regulace ovládá solenoidový ventil chlazení, ventilátor a solenoidový ventil vlhčení.

  AHK – řídící jednotka chlazení

  AHK je aplikace řízení chlazení technologie HYDRO COOLER firmy AGROEL s.r.o.. 

  AHV – řídící jednotka chlazení

  Aplikace AHV je určena pro řízení chlazení dvou nezávislých zón s časovým řízením odtávání. Každá zóna může být chlazena na jinou teplotu.

  ARC – řídící jednotka zvlhčování při nízkých teplotách

  Aplikace ARC slouží k řízení technologie zvlhčování při nízkých teplotách. Zvlhčovací agregát využívá přirozeného odparu vody ze speciálního materiálu – celdeku pomocí proudícího vzduchu. Tímto způsobem zvlhčování vzduch pojme jen tolik vlhkosti, kolik dovolí fyzikální vlastnosti prostředí. Zároveň dochází i ke zchlazovacímu efektu. 

  BAT1 – řízení ohřevu a zchlazení mléka

  Aplikace BAT1 je určena pro řízení ohřevu a zchlazení mléka v dvouplášťové nádobě. Ohřev probíhá pomocí vodní lázně.

  CTA – řízení chlazení a odtávání, monitorování teplot a vlhkosti

  Aplikace CTA je určena k řízení chlazení a odtávání ve skladovacích halách. Zároveň je aplikace vybavena datovým záznamníkem pro periodické měření teplot a vlhkosti v chlazených prostorech. Data lze stahovat pomocí programu MemoryMaker Expert. Dále je možné je zobrazit ve formě tabulek, grafů nebo je vyexportovat do jiného systému.

  OT44 – odtávací termostat

  Aplikace OT44 slouží k řízení odtávacích cyklů až 4 výparníků. Odtávání je řízeno dle teploty a reálných hodin.

  SMB – teplotní alarm se SMS hlášením a datovým záznamem

  Aplikace SMB je určena pro spojení s GSM modemem TC65 v aplikační desce V20. Lze použít více jednotek REG10 k jednomu GSM modemu a tak získat přehled nad všemi měřenými údaji například v chladírnách, mrazících boxech, skladech atd. Jedna řídící jednotka může monitorovat až 4 analogové vstupy a 2 bezpotenciálové kontaktní vstupy. SMS jsou zasílány ve dvou úrovních podle přednastavených hodnot. Systém umožňuje zasílání měřených hodnot s textem vystihujícím situaci. Výhodou tohoto řešení je možnost změny přednastavených hodnot pomocí SMS.

  TH5 – univerzální regulátor

  TH5 je univerzální aplikací, kterou lze bohatě konfigurovat uživatelsky. Obecně může měřit až 4 analogové veličiny jejichž typ musí být zvolen objednávkou. Základní provedení pracuje s teplotními vstupy PTC, Pt1000 a Ni1000. Lze objednat standardní napěťové a proudové vstupy. TH5 umí pracovat i s teplotami měřenými Pt100 nebo termočlánky J nebo K. V těchto případech lze vyhodnocovat pouze 2 teplotní vstupy z důvodu kompenzace.

  TVS – regulace vzduchotechniky skladu

  Aplikace TVS je určena k ovládání větracích klapek a provětrávacího ventilátoru skladového prostoru. Na základě požadované teploty ve skladu a venkovní teplotě otvírá nebo zavírá větrací klapky a spouští ventilátor.

  VCH – regulátor chlazení s odtáváním a topením

  Aplikace VCH je určena pro udržování optimální teploty v prostoru. Umožňuje ovládat jak topení, tak chlazení. Disponuje i režimem odtávání výparníku. Ovládá ventilátor.

  VCM – časování povelů chlazení

  Aplikace VCM je určena pro ovládání kompresorů tak, aby nebylo současně spuštěno více zařízení.

  VOT – řízení odtávání 2 nezávislých zón dle reálného času

  Apliakce VOT měří teploty ve dvou nezávislých výparnících chladícího zařízení. Dále ovládá odtávání každé zóny zvlášť v přednastavených časových značkách. Těchto může být až 6 za 24 hodin pro každou zónu zvlášť.

  VTP – řídící jednotka vzduchotechniky základnové stanice

  Aplikace VTP je určena při řízení vzduchotechniky základnové stanice. Program vychází z oblíbeného čtyřnásobného termostatu typu TH44, který umožňuje měřit, zobrazovat a regulovat až 4 nezávislé okruhy. Každý okruh má svojí měřenou hodnotu, požadovanou hodnotu a diferenci.

  TH44 – univerzální termostat

  Univerzální termostat se 4 vstupy a 4 výstupy. Lze uživatelsky volit režim chladí/topí a počet měřených hodnot a ovládaných výstupů. Dále lze zvolit 1 ze 3 režimů: 1. režim 1:1 (4:4), 2.režim 1:2 + 1:2, 3.režim 1:4 (1:2, 1:3) – počet vstupů : počet výstupů.